0900 - 20 20 643

Rangorde van de hond binnen het gezin

Honden stammen oorspronkelijk af van de wolf en wolven leven in groepen. Een dergelijke groep noemen we een roedel.

In een roedel heeft ieder dier zijn eigen plaats in de rangorde.

Honden die bij mensen wonen, zien het gezin als hun roedel. Dus met de daarbij behorende rangorde.

Als de pup nog klein en schattig is en dan een keertje gromt, lijkt dit nog niet zo spannend. Maar als het dier ouder wordt, zou dit wel problemen op kunnen leveren. Hij is tenslotte gewend geraakt aan zijn positie binnen uw gezin en dat wil hij graag zo houden. Het is daarom belangrijk om vanaf het eerste begin duidelijk te maken wie de baas is.

De rangorde binnen het gezin is na ongeveer 15 weken al bepaald.

Rangorde en dominantie bestaan alleen binnen het huiselijke gezin.

Buiten het gezin kan wel dominantie getoond worden maar dat heeft niks te maken met de rangorde.

Basisregels voor een duidelijke rangorde binnen het gezin:

 • Laat uw hond niet op hoge plekken liggen.
  U bent de hoogste in de rangorde, de Alpha. De Alpha ligt/zit op de hoogste plek zodat hij/zij alles goed kan overzien. Voorbeelden hiervan zijn het liggen op bed, de bank of een stoel.
 • Laat de hond niet op een strategische plek liggen.
  Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de voor- en achterdeur. Dit zijn de belangrijkste plekken binnen het territorium van uw hond; hier komen alle indringers binnen. De leider van de roedel heeft het meeste zicht op deze plekken dus als u uw hond daar laat liggen, geeft u hem/haar de indruk dat hij/zij de Alpha is in uw gezin.
 • Laat de hond niet in een looproute liggen of zitten.
  Voor de Alpha (u dus) horen de anderen, die lager in de rangorde zijn, opzij te gaan. Wanneer uw hond slaapt moet u er natuurlijk wel langs of overheen kunnen stappen; dit heeft niks te maken met de plaats in de rangorde.
 • Laat de hond u nooit de weg versperren.
  Door bijvoorbeeld steeds voor u te gaan staan, probeert de hond controle uit te oefenen op uw gedrag.
 • Laat de hond geen richting bepalen met wandelen.
  De Alpha, u dus, beslist de route en de rest van de roedel dient te volgen.
 • Geef uw hond pas eten nadat u en uw gezin hebben gegeten.
  De Alpha eet altijd als eerste, daarna de rest van de roedel.
 • De Alpha is de sterkste van de roedel.
  Laat uw pup, bijvoorbeeld bij trekspelletjes, niet winnen. Hierdoor weet hij/zij dat u sterker bent en dus de baas.

 

Hogere positie bemachtigen

Honden maken gebruik van lichaamstaal om hun plaats binnen de roedel vast te leggen. Om een hogere positie binnen de roedel te bemachtigen zal de hond dominante handelingen gaan vertonen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Veel markeren
 • Poot of kop op schoft van de andere hond leggen of over de andere hond heen staan
 • Omklemmen van been of lichaam (bestijgen)
 • Omver lopen (vooral bij kleine kinderen of bij honden onderling)
 • Van bovenaf de snuit van de andere hond in de bek vastpakken

Niet iedere hond zal proberen om hogerop in de roedelhiërarchie te komen. Maar uw hond zal u wel uitproberen om duidelijk te krijgen wat zijn positie in de rangorde is.

Mochten er binnen de roedel problemen ontstaan, is het verstandig hier iets aan te doen voordat de hond seksueel volwassen is. Bij de meeste honden is dit rond de zes maanden.