home  

0900 - 20 20 643

Urineonderzoek bij hond en kat

Wanneer is urineonderzoek zinvol?

Er zijn nogal wat omstandigheden waarbij het zinvol kan zijn om de urine van uw hond of kat door ons te laten onderzoeken:

  • vaak plassen
  • veel plassen
  • kleine beetjes plassen
  • bloed in de urine
  • niet of moeilijk plassen

Bij bovenstaande problemen kan urineonderzoek ons verder helpen bij het zoeken naar de oorzaak van die klachten.

Wat houdt het urineonderzoek in?

Eerst wordt met behulp van een “stick “ de urine gecontroleerd op aanwezigheid van bloed, eiwitten en glucose (suiker) en de hoogte van de pH (zuurgraad). Het soortelijk gewicht (de concentratie van de urine) wordt gemeten met een refractometer. Als de uitslag van dit gedeelte van het onderzoek daar aanleiding toe geeft draaien we de urine af in een centrifuge en bekijken we het sediment onder een microscoop.

De uitslag van de controle met de “stick” is vrijwel direct bekend. Daar kunt u eventueel op wachten. Het microscopisch onderzoek vergt wat meer tijd. Het kan dan praktischer zijn om u de uitslag telefonisch door te geven. De eventuele behandeling kan dan gelijktijdig met u worden besproken.

Het opvangen van urine

Hond

  1. Houdt bij de reu een soeplepel of een plat bakje onder de buik/penis.
  2. Bij de teef houdt u een soeplepel of plat bakje tussen de achterpoten/achter de staart van de hond.

Kat

  1. Houdt een klein bakje of lepel onder de staart tijdens het plassen.
  2. Sluit de kat een aantal uren op in de badkamer met een bak gevuld met katkor.  Katkor is bij ons verkrijgbaar en bestaat uit een zakje met een pipetje, bewaarbuisje en plastic korreltjes voor in de kattenbak.  

De urine moet liefst zo vers mogelijk zijn en zo schoon mogelijk. Dus zonder kattengrit, zand en dergelijke. Als u urine opgevangen heeft, bewaar het dan het liefst in de koelkast tot het moment dat u de urine bij ons langs komt brengen. Voor een regulier onderzoek is ongeveer 2 tot 10 ml ruim voldoende. 

Het opvangpotje/-buisje moet goed schoon zijn. Let erop dat bijvoorbeeld jampotjes resten van suiker kunnen bevatten!

U kunt urine aanleveren bij al onze vestigingen tijdens de openingstijden, uitgezonderd Praktijk West.

De kosten van het urineonderzoek

De kosten zijn afhankelijk van het soort urineonderzoek dat wordt uitgevoerd en noodzakelijk is om de oorzaak van de klachten van uw dier te achterhalen. Deze kosten worden met u besproken wanneer  u de urine bij onze praktijk komt brengen en u kunt de kosten dan ook gelijk voldoen.