centraal telefoonnummer
0900-2020643
SPOEDGEVAL?
Groepspraktijk Dierenartsen Apeldoorn op Facebook Groepspraktijk Dierenartsen Apeldoorn op Twitter registreer uw e-mailadres

urineonderzoek bij hond en kat

Wanneer is urineonderzoek zinvol?
Er zijn nogal wat omstandigheden waarbij het zinvol kan zijn om de urine van uw hond of kat door ons te laten onderzoeken. Bij problemen als vaak en/of veel plassen, juist kleine beetjes plassen, eventueel met bloed, niet of moeilijk plassen etc. kan urine onderzoek ons verder helpen bij het zoeken naar de oorzaak van die klachten.
 
De urine moet liefst zo vers mogelijk zijn en zo schoon mogelijk. Dus zonder kattengrit, zand en dergelijke. Als u urine opgevangen heeft, bewaar die dan het liefst in de koelkast tot het moment dat u die bij ons langs komt brengen. Voor een regulier onderzoek is ongeveer 2 tot 10 ml ruim voldoende. 
 
Het opvangpotje/-buisje moet natuurlijk goed schoon zijn (jampotjes kunnen resten van suiker bevatten)!!
U kunt urine aanleveren bij al onze vestigingen tijdens de openingstijden (Praktijk West uitgezonderd).
 

Wat houd het urineonderzoek in?
Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Eerst wordt met behulp van een “stick “ de urine gecontroleerd op aanwezigheid van bloed, eiwitten en glucose (suiker) en de hoogte van de pH (zuurgraad). Het soortelijk gewicht (de concentratie van de urine) wordt gemeten met een refractometer. Als de uitslag van dit gedeelte van het onderzoek daar aanleiding toe geeft draaien we de urine af in een centrifuge en bekijken we het sediment onder een microscoop.
 
De uitslag van de controle met de “stick” is vrijwel direct bekend. Daar kunt u eventueel op wachten. Het microscopisch onderzoek vergt wat meer tijd. Het kan dan praktischer zijn om u de uitslag telefonisch door te geven. De eventuele behandeling kan dan gelijktijdig met u worden besproken.
 
 
Tips om urine op te vangen zijn:
Hond: - met een soeplepel of een plat bakje onder de buik of achter de staart.
 
Kat:    - een klein bakje of lepel onder de staart houden tijdens het plassen, of
          - een aantal uren opsluiten in de badkamer met een bak gevuld met:
  • katkor korrels; bij ons te verkrijgen (bestaat uit een zakje met een pipetje, bewaarbuisje en plastic korreltjes voor in de kattenbak)
  • of schoon gewassen grit, nadat de kat geplast heeft kunt u de urine af gieten in een klein bakje.
 
De kosten van het urineonderzoek
De kosten zijn afhankelijk van welke onderdelen van het urineonderzoek noodzakelijk zijn. U kunt deze voldoen op het moment dat u de urine brengt bij onze praktijk.

terug naar info-ABC