centraal telefoonnummer
0900-2020643
SPOEDGEVAL?
Groepspraktijk Dierenartsen Apeldoorn op Facebook Groepspraktijk Dierenartsen Apeldoorn op Twitter registreer uw e-mailadres

antibioticumgebruik

Mede door in het verleden veelvuldig en vaak onnodig en soms ondeskundig antibioticagebruik in de hele wereld, met name in landbouw en veeteelt als groeibevorderaar of gewasbeschermer om een goede export van deze producten te garanderen, hebben zich bepaalde bacteriesoorten kunnen ontwikkelen die resistent zijn tegen specifieke antibioticagroepen. U kent ongetwijfeld de verhalen van de multiresistente ziekenhuisbacteriën. In de gezelschapsdieren praktijk speelt dit probleem nauwelijks een rol. Maar wij als gezelschapsdierenartsen vinden wel dat we daar een verantwoordelijkheid in hebben.

We zijn, als dierenartsen van deze tijd, kritischer geworden ten opzichte van antibioticumgebruik. Hierdoor zal het minder makkelijk zijn, dan het vroeger misschien geweest is, om even een kuurtje op te halen bij de praktijk. Tegenwoordig kiezen we voor een gericht onderzoek met aansluitend een gerichte therapie. Veel aandacht gaat tegenwoordig uit naar preventie omdat voorkomen beter is dan genezen!

terug naar info-ABC