0900 - 20 20 643

Maden bij het konijn

Myiasis, vliegenlarveziekte of huidmadenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door de larven (maden) van een aantal soorten vliegen.

De vlieg legt duizenden eieren, bij voorkeur, in een onreine omgeving zoals aangeplakte ontlasting rond de anus of andere vuile plekken op het dier, die onder optimale omstandigheden binnen 24 uur omvormen tot maden.

De schade wordt niet direct door de made veroorzaakt. De made kan geen levend vlees eten, maar scheidt stoffen af die tot weefselafsterving leiden en het vlees doet rotten. Daarna kan de made het dode en rottende vlees wel eten.

 

De aandoening komt het meeste voor bij schapen, kippen en konijnen.

Voorkomen van maden op uw dier

Er bestaan effectieve sprays voor op de huid en vacht om de eieren en larven te bestrijden. Het beste is om de spray voorbehoedend te gebruiken zodat de eieren en larven langer in contact komen met het middel. Insecten zullen niet volwassen worden en er komen geen nieuwe maden bij.

Start met een behandeling in de late lente of de vroege zomer ruim voor de piek-periode. Broeierig en vochtig warm weer zijn situaties voor extra aandacht. Dan is het verstandig ook al eerder, bijvoorbeeld in de lente, met de behandeling te beginnen.

Zeker bij konijnen die gevoelig zijn voor aankoeken van de ontlasting, snel vachtklitten hebben of zich niet goed schoon kunnen houden is het gebruik van een spray sterk aan te raden.

Het gebruik van deze spray tegen myiasis is met name aan te raden in warme en vochtige jaargetijden met een piek in de zomermaanden juli, augustus en september.

Behandeling

Advies

Het advies is om konijnen in de zomer minimaal twee maal per dag te controleren omdat myiasis heel snel kan ontstaan. Door gebruik te maken van de spray wordt het risico aanzienlijk verlaagd. Maar controle blijft erg belangrijk!

Vacht goed schoonmaken

De vliegeneitjes worden gelegd in de aangekoekte vacht of wond. Voor een goed resultaat van de behandeling met een spray, moet de vacht daarom eerst schoon gemaakt worden. Aangekoekte ontlasting, losse haren en klitten moeten dus verwijderd worden, voor een optimale werking van het middel.

Toch maden

In geval een dier toch door maden is aangetast, is een uitgebreide behandeling nodig. Het uitspoelen en uitkammen van de maden en schoon maken van de wond is het eerste wat u zelf kan doen. Vaak ontstaat er daarna een bacteriële infectie met alle gevolgen van dien. Daarbij is myiasis pijnlijk, dus een pijnstiller is naast antibiotica en eventueel infuus, vaak onderdeel van de behandeling.

Te laat

Aangezien konijnen prooidieren zijn en, meestal in geval van nood, stil op hun plaats blijven zitten in hun hok of ren, komt het niet zelden voor dat myiasis pas in een (te) laat stadium bij ons aangeboden wordt. Helaas komt het dus zeer regelmatig voor dat de situatie al dermate levensbedreigend is geworden dat we moeten besluiten om tot euthanasie over te gaan.

Onderliggende oorzaken

Vaak is er een onderliggende oorzaak waarom de maden op een dier zitten. Bijvoorbeeld:

  • Urinewegproblemen zoals blaasgruis, blaasstenen of blaasontsteking, hierdoor raakt het gebied rondom de anus en de lies bezoedeld.
  • Darmproblemen waardoor de ontlasting geen stevige keutels meer zijn (coccidiose, wormen, verkeerde voeding, gebitsproblemen etc.)
  • Te dikke konijnen, oude konijnen en konijnen met rugklachten hebben een verhoogd risico op myiasis omdat zij zich niet goed kunnen schoon houden.
  • Wonden, bijvoorbeeld door vechten, kunnen vliegen aantrekken.
  • Een vies verblijf met veel aangekoekte ontlasting en urine verhoogt het risico op myiasis.

Het is belangrijk om uw konijn regelmatig na te kijken, vooral wanneer het klachten heeft.